نوین پی سی

زمان پرداخت سود حکشتی

زمان پرداخت سود شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد حکشتی برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۹.۱۱ بوده و از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد.

جزئیات خبر »

زمان پرداخت سود سیدکو

زمان پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با نماد سیدکو برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۷.۱۰ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۱۸۵۰

جزئیات خبر »

زمان پرداخت سود مبین

زمان پرداخت سود شرکت مبین انرژی خلیج فارس با نماد مبین برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۷.۰۴ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۴۲۹۰ ریال بابت

جزئیات خبر »

زمان پرداخت سود همراه

زمان پرداخت سود شرکت ارتباطات سیار ایران با نماد همراه برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۴.۲۸ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۴۴۹ ریال بابت هر

جزئیات خبر »

زمان پرداخت سود فولای

زمان پرداخت سود شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد با نماد فولای برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۸.۰۸ بوده و از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد.

جزئیات خبر »

زمان پرداخت سود وامین

زمان پرداخت سود شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز با نماد وامین برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۱۰.۳۰ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۸۰۰

جزئیات خبر »

زمان پرداخت سود کاوه

زمان پرداخت سود شرکت فولاد کاوه جنوب کیش با نماد کاوه برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۷.۱۹ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۶۹۰ ریال بابت

جزئیات خبر »
پیمایش به بالا