نوین پی سی

زمان پرداخت سود رتاپ

زمان پرداخت سود شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با نماد رتاپ برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۵.۱۸ بوده و از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد.

جزئیات خبر »

زمان پرداخت سود سفارس

زمان پرداخت سود شرکت سیمان فارس و خوزستان با نماد سفارس برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۷.۱۹ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۴۲۰۰ ریال بابت

جزئیات خبر »

زمان پرداخت سود فروسیل

زمان پرداخت سود شرکت فروسیلیسیم خمین با نماد فروسیل برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۸.۰۳ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۸۰۰ ریال بابت هر سهم

جزئیات خبر »

زمان پرداخت سود شلعاب

زمان پرداخت سود شرکت لعابیران با نماد شلعاب برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۸.۱۷ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۱۶۳ ریال بابت هر سهم پرداخت

جزئیات خبر »

زمان پرداخت سود فجر

زمان پرداخت سود شرکت فولاد امیر کبیر کاشان با نماد فجر برای سهامداران حقیقی ۱۴۰۲.۰۷.۰۹ بوده و از طریق سامانه سجام مبلغ ۵۵۰ ریال بابت

جزئیات خبر »
پیمایش به بالا