نوین پی سی

عرضه اولیه آردینه

نام شرکت: نشاسته و گلوکز آردینه نماد: آردینه تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر زمان عرضه: چهارشنبه

جزئیات خبر »

عرضه اولیه بیوتیک

نام شرکت: آنتی بیوتیک سازی ایران نماد: بیوتیک تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: مواد و محصولات دارویی زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ تعداد سهام قابل عرضه

جزئیات خبر »

عرضه اولیه فنر

نام شرکت: پارس فنر نماد: فنر تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: خودرو و ساخت قطعات زمان عرضه: سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ تعداد سهام قابل عرضه به

جزئیات خبر »

عرضه اولیه نخریس

نام شرکت: نخریسی و نساجی خسروی خراسان نماد: نخریس تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: منسوجات زمان عرضه: دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ تعداد سهام قابل عرضه به افراد

جزئیات خبر »

عرضه اولیه داتام

نام شرکت: گروه مالی داتام نماد: داتام تابلو: بازار دوم بورس صنعت: سرمایه گذاری ها زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ تعداد سهام قابل عرضه به افراد

جزئیات خبر »

عرضه اولیه کرومیت

نام شرکت: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن کرومیت کاوندگان بنا نماد: کرومیت تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: استخراج کانه های فلزی زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ تعداد سهام قابل

جزئیات خبر »

عرضه اولیه حپرتو

نام شرکت: پرتو بار فرابر خلیج فارس نماد: حپرتو تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: حمل و نقل زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ تعداد سهام قابل عرضه

جزئیات خبر »

عرضه اولیه تکاردان

نام شرکت: تامین سرمایه کاردان نماد: تکاردان تابلو: بازار دوم بورس صنعت: فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ تعداد سهام

جزئیات خبر »

عرضه اولیه بمولد

نام شرکت: مولد نیروگاهی تجارت فارس نماد: بمولد تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم زمان عرضه: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ تعداد

جزئیات خبر »

عرضه اولیه فن افزار

نام شرکت: توسعه فن افزار توسن نماد: فن افزار تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: رایانه و فعالیت های وابسته به آن زمان عرضه: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

جزئیات خبر »
پیمایش به بالا