نوین پی سی

عرضه اولیه تکاردان

نام شرکت: تامین سرمایه کاردان نماد: تکاردان تابلو: بازار دوم بورس صنعت: فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ تعداد سهام

جزئیات خبر »

عرضه اولیه بمولد

نام شرکت: مولد نیروگاهی تجارت فارس نماد: بمولد تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم زمان عرضه: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ تعداد

جزئیات خبر »

عرضه اولیه فن افزار

نام شرکت: توسعه فن افزار توسن نماد: فن افزار تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: رایانه و فعالیت های وابسته به آن زمان عرضه: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

جزئیات خبر »

عرضه اولیه فصبا

نام شرکت: صبا فولاد خلیج فارس نماد: فصبا تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: فلزات اساسی زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ تعداد سهام قابل عرضه به افراد

جزئیات خبر »

عرضه اولیه غمایه

نام شرکت: خمیرمایه رضوی نماد: غمایه تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: محصولات غدایی و آشامیدنی به جز قند و شکر زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ تعداد

جزئیات خبر »

عرضه اولیه ناما

نام شرکت: تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما نماد: ناما تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: خودرو و ساخت قطعات زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ تعداد سهام

جزئیات خبر »

عرضه اولیه کتوسعه

نام شرکت: توسعه صنایع و معادن کوثر نماد: کتوسعه تابلو: بازار اول فرابورس صنعت: استخراج سایر معادن زمان عرضه: دوشنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ تعداد سهام قابل عرضه

جزئیات خبر »

عرضه اولیه نیان

نام شرکت: نیان الکترونیک نماد: نیان تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ تعداد سهام قابل عرضه

جزئیات خبر »

عرضه اولیه شهر

نام شرکت: گروه مالی شهر نماد: شهر تابلو: بازار دوم بورس صنعت: سرمایه گذاری‌ها زمان عرضه: یکشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ تعداد سهام قابل عرضه به افراد حقیقی:

جزئیات خبر »

عرضه اولیه والماس

نام شرکت: سرمایه گذاری الماس حکمت ایرانیان نماد: والماس تابلو: بازار دوم فرابورس صنعت: سرمایه گذاری‌ها زمان عرضه: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ تعداد سهام قابل عرضه به

جزئیات خبر »
پیمایش به بالا