نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی تفارس

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت تامین سرمایه خلیج فارس با نماد تفارس از ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ بوده که تعداد ۶۰۰,۶۱۷,۱۷۴ سهم برای تحقق افزایش سرمایه

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی پخش

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت پخش البرز با نماد پخش از ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ بوده که تعداد ۲۹,۳۱۶,۷۱۱ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد

جزئیات خبر »

پذیره نویسی عمومی فغدیر

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان با نماد فغدیر از ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ تا  ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ بوده که تعداد ۲۰,۳۹۶,۳۱۶ سهم برای تحقق افزایش

جزئیات خبر »
پیمایش به بالا