قالب پایه HTML

قالب پایه HTML بصورت زیر می باشد:

<html>
<head>
<title> عنوان اصلی </title>
</head>
<body>
هر چیزی که در اینجا قرار داده شود در صفحه مرورگر نمایش داده می شود
</body>
</html>

ساختار تگ های HTML

ساختار تگ ها (tag) یا همان شناسه ها در HTML به صورت زیر می باشد:

در HTML یک تگ (tag) با علامت > (در ریاضی اصطلاحاً علامت کوچکتر) شروع و با علامت < (در ریاضی اصطلاحاً علامت بزرگتر) پایان می یابد

مثل < tag >