نوین پی سی

گزارش بورس یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

شاخص کل بورس یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۶۰۰۳ واحد به ۲,۱۱۱,۶۴۸ رسید.

شاخص هم وزن هم یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۱۹۷۱ واحد به ۷۱۳,۶۳۹ رسید.

شاخص کل فرابورس یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ با کاهش ۰.۰۳ واحد به ۲۶,۳۵۳ رسید.

ارزش معاملات بورس ۷۹ هزار و  ۵۲۹ میلیارد ریال 

ارزش معاملات فرابورس ۵۳ هزار و ۳۲۴ میلیارد ریال

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص بورس: فارس – تاپیکو – شپنا – شبندر – شتران – وبملت – بوعلی

نمادهای پرتراکنش بورس: شپنا – شستا – ثشاهد – خگستر – شهر – تکاردان – برکت

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص فرابورس: وسپهر – انتخاب – صبا – خاور – مارون – شاوان – فزر

نمادهای پرتراکنش فرابورس: بمولد – دی – فن افزار – نیان – گدنا – خاور – کتوسعه

ده سهم با صف خرید سنگین بعد از بسته شدن بازار: تکاردان – وسدید – وبهمن – ولیز – شسنا – پاکشو – وجامی – ثنوسا – وحافظ – کمرجان

ده سهم با صف فروش سنگین بعد از بسته شدن بازار: لکما – شسپا – سمایه – خبنیان – وآرین – باران – وایرا – معیار – فنرژی – بهیر

پیمایش به بالا