نوین پی سی

گزارش بورس چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲

شاخص کل بورس چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۹۶۳۵ واحد به ۲,۱۰۴,۶۸۳ رسید.

شاخص هم وزن هم چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۳۴۹۹ واحد به ۷۱۰,۵۰۸ رسید.

شاخص کل فرابورس چهارشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۱۲۳ واحد به ۲۶,۳۹۶ رسید.

ارزش معاملات بورس ۱۰۷ هزار و  ۱۶۱ میلیارد ریال 

ارزش معاملات فرابورس  ۷۹ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص بورس: اخابر – وتجارت – فارس – وبملت – تاپیکو – همراه – وبصادر

نمادهای پرتراکنش بورس: تکاردان – شهر – شستا – خگستر – ثشاهد – خودرو – وتجارت

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص فرابورس: وسپهر – آریا – هرمز – زاگرس – تجلی – کوثر – سمگا

نمادهای پرتراکنش فرابورس: بمولد – فن افزار – نیان – کتوسعه – عالیس – دی – زفجر

ده سهم با صف خرید سنگین بعد از بسته شدن بازار: وتجارت – شهر – کوثر – گلدیرا – وآیند – حفارس – وسدید – شپترو – وپسا – کیسون

ده سهم با صف فروش سنگین بعد از بسته شدن بازار: وجامی – خبنیان – خعمرا – سخواف – وایرا – دحاوی – ساذری – وکادو – فنرژی – حشکوه

پیمایش به بالا