نوین پی سی

گزارش بورس سه شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲

شاخص کل بورس سه شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۱۰۸۸۱ واحد به ۲,۰۹۵,۰۴۸ رسید.

شاخص هم وزن هم سه شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۱۸۷۱ واحد به ۷۰۷,۰۰۸ رسید.

شاخص کل فرابورس سه شنبه  ۷ شهریور ۱۴۰۲ با کاهش ۶ واحد به ۲۶,۲۷۲ رسید.

ارزش معاملات بورس ۷۰ هزار و  ۳۰۳ میلیارد ریال 

ارزش معاملات فرابورس  ۸۷ هزار و ۲۴ میلیارد ریال

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص بورس: فملی – پارسان – تاپیکو – فارس – شپدیس – فولاد – وغدیر

نمادهای پرتراکنش بورس: خگستر – شستا – شهر – خودرو – ثشاهد – ورنا – خساپا

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص فرابورس: زاگرس – وسپهر – شااوان – خاور – فجهان – صبا – هرمز

نمادهای پرتراکنش فرابورس: بمولد – فن افزار – دی – نیان – کتوسعه – عالیس – خاور

ده سهم با صف خرید سنگین بعد از بسته شدن بازار: وسدید – وساپا – وسپه – فاذر – فلوله – وفتخار – وسرمد – وآرین – وآیند – خنصیر

ده سهم با صف فروش سنگین بعد از بسته شدن بازار: وجامی – سخواف – خعمرا – خبنیان – سمایه – حشکوه – وایرا – ساذری – وکادو – دحاوی

پیمایش به بالا