نوین پی سی

گزارش بورس سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

شاخص کل بورس سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۱۴۸۳۱ واحد به ۲,۱۵۰,۹۷۵ رسید.

شاخص هم وزن هم سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۵۵۷۶ واحد به ۷۲۶,۴۶۰ رسید.

شاخص کل فرابورس سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰۵ واحد به ۲۶,۷۷۷ رسید.

ارزش معاملات بورس ۸۷ هزار و  ۶۲۱ میلیارد ریال 

ارزش معاملات فرابورس ۱۰۰ هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص بورس: جم – فارس – خودرو – پارس – تاپیکو – شبندر – نوری

نمادهای پرتراکنش بورس: تکاردان – ثشاهد – شستا – خودرو – شپنا – خگستر – ثامان

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص فرابورس: آریا – انتخاب – شاوان – خاور – هرمز – خدیزل – صبا

نمادهای پرتراکنش فرابورس: بمولد – دی – فن افزار – کرمان – گدنا – کتوسعه – نیان

ده سهم با صف خرید سنگین بعد از بسته شدن بازار: زنجان – وسدید – کماسه – بکام – بنیرو – سخواف – وپسا – وسرمد – شپترو – کسرام

ده سهم با صف فروش سنگین بعد از بسته شدن بازار: لکما – خعمرا – خبنیان – سمایه – وسنا – ساذری – معیار – حشکوه – حاریا – ثجوان

پیمایش به بالا