نوین پی سی

گزارش بورس سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

شاخص کل بورس سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ با افزایش ۱۹۷۴۹ واحد به ۱,۹۹۳,۶۵۹ رسید.

شاخص هم وزن هم سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ با افزایش ۶۷۵۴ واحد به ۷۰۵,۹۱۶ رسید.

شاخص کل فرابورس سه شنبه  ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ با افزایش ۲۳۵ واحد به ۲۶,۲۵۶ رسید.

ارزش معاملات بورس ۷۸ هزار و  ۵۵۸ میلیارد ریال 

ارزش معاملات فرابورس ۲۵۳ هزار و ۸۷ میلیارد ریال

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص بورس: شپنا – تاپیکو – شبندر – پارسان – فملی – فولاد – نوری

نمادهای پرتراکنش بورس: شهر – شپنا – ثبهساز – خساپا – شبندر – فولاد – وبملت

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص فرابورس: انتخاب – خاور – دی – شاوان – فزر – هرمز – وسپهر

نمادهای پرتراکنش فرابورس: نیان – دی – کتوسعه – عالیس – والماس – کرمان

ده سهم با صف خرید سنگین بعد از بسته شدن بازار: فرود – خبنیان – سخواف – فاهواز – شپنا – ثنوسا – شملی – ذوب – کاما – عالیس

ده سهم با صف فروش سنگین بعد از بسته شدن بازار: لکما – فلوله – حبندر – خعمرا – شفارا – وسرمد – کورز – ثنام – باران – فلات

پیمایش به بالا