نوین پی سی

گزارش بورس دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲

شاخص کل بورس دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۳۲۶۹۶ واحد به ۲,۰۸۴,۱۶۸ رسید.

شاخص هم وزن هم دوشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۴۷۳۱ واحد به ۷۰۵,۱۳۷ رسید.

شاخص کل فرابورس دوشنبه  ۶ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۱۸۲ واحد به ۲۶,۲۷۸ رسید.

ارزش معاملات بورس ۸۹ هزار و  ۹۸۴ میلیارد ریال 

ارزش معاملات فرابورس ۲ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۳۶ میلیارد ریال

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص بورس: فارس – پارسان – وغدیر – فولاد – شپدیس – فملی – پارس

نمادهای پرتراکنش بورس: شستا – خگستر – خودرو – شهر – خساپا – فولاد – شپنا

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص فرابورس: وسپهر – آریا – زاگرس – دی – شاوان – صبا – هرمز

نمادهای پرتراکنش فرابورس: بمولد – فن افزار – نیان – دی – عالیس – کتوسعه – کرمان

ده سهم با صف خرید سنگین بعد از بسته شدن بازار: وسدید – خنصیر – ورازی – وسرمد – فلوله – ثشاهد – وآرین – شفارس – وآیند – خودکفا

ده سهم با صف فروش سنگین بعد از بسته شدن بازار: لکما – وجامی – سخواف – خعمرا – ساذری – سمایه – حشکوه – گلدیرا – کارام – وکادو

پیمایش به بالا