نوین پی سی

گزارش بورس دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

شاخص کل بورس دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۲۴۴۹۵ واحد به ۲,۱۳۶,۱۴۴ رسید.

شاخص هم وزن هم دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۷۲۴۴ واحد به ۷۲۰۸۸۳ رسید.

شاخص کل فرابورس دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ با افزایش ۲۱۸ واحد به ۲۶,۵۷۱ رسید.

ارزش معاملات بورس ۹۴ هزار و  ۶۸۷ میلیارد ریال 

ارزش معاملات فرابورس ۲ میلیون و ۳۱۹ هزار و ۴۱۸ میلیارد ریال

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص بورس: تاپیکو – شستا – شپنا – فولاد – نوری – شبندر – شتران

نمادهای پرتراکنش بورس: تکاردان – شستا – شپنا – ثامان – خگستر – خودرو – شتران 

نمادهای تأثیر گذار بر شاخص فرابورس: آریا – صبا – وسپهر – شاوان – دی – انتخاب – زاگرس

نمادهای پرتراکنش فرابورس: دی – بمولد – کرمان – نیان – فن افزار – خاور – کتوسعه

ده سهم با صف خرید سنگین بعد از بسته شدن بازار: تکاردان – دی – وسدید – کماسه – شسینا – بکام – کرمان – وارس – والماس – زنجان 

ده سهم با صف فروش سنگین بعد از بسته شدن بازار: لکما – خبنیان – سمایه – فنرژی – ساذری – وسنا – معیار – تپولا – بهیر – بایکا

پیمایش به بالا