نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی گوهران

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با نماد گوهران از ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ بوده که تعداد ۵۰,۸۸۷,۱۳۲ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (گوهرانح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا