نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی کگل

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با نماد کگل از ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ تا ۱۴۰۲.۰۷.۰۵ بوده که تعداد ۱,۱۴۰,۷۷۸,۹۶۶ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (کگلح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا