نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی کارام

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت صنایع سرام آرا با نماد کارام از ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ تا ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ بوده که تعداد ۲۰۵,۷۸۹,۶۷۵ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (کارامح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت صنایع سرام آرا با نماد کارام از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ تمدید شد.

پیمایش به بالا