نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی پخش

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت پخش البرز با نماد پخش از ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ بوده که تعداد ۲۹,۳۱۶,۷۱۱ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (پخشح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت پخش البرز با نماد پخش از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ تمدید شد.

پیمایش به بالا