نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی وپخش

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت هلدینگ دارو پخش با نماد وپخش از ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ بوده که تعداد ۴۱,۴۳۹,۵۳۶ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (وپخشح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا