نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی ولقمان

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت سرمایه گذاری لقمان با نماد ولقمان از ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ بوده که تعداد ۲۵۴,۶۷۳,۵۴۶ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (ولقمانح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت سرمایه گذاری لقمان با نماد ولقمان از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ تمدید شد.

پیمایش به بالا