نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی ولراز

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت لیزینگ رازی با نماد ولراز از ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ تا ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ بوده که تعداد ۳۴۶,۷۴۶,۹۸۸ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (ولرازح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا