نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی ولراز

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت لیزینگ رازی با نماد ولراز از ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ تا ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ بوده که تعداد ۳۴۶,۷۴۶,۹۸۸ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (ولرازح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

این پذیره نویسی با روش سلب حق تقدم از سهامداران فعلی می‌باشد.

پیمایش به بالا