نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی ولبهمن

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت بهمن لیزینگ با نماد ولبهمن از ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ بوده که تعداد ۱۵۲,۵۹۲,۰۷۵ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (ولبهمنح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا