نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی وسرمد

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت بیمه سرمد با نماد وسرمد از ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ بوده که تعداد ۴۰۱,۱۷۱,۷۳۰ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (وسرمدح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا