نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی وحافظ

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت بیمه حافظ با نماد وحافظ از ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ بوده که تعداد ۴۲,۵۹۰,۸۰۶ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (وحافظح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت بیمه حافظ با نماد وحافظ از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ تا ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ تمدید شد.

پیمایش به بالا