نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی قیستو

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت قند بیستون با نماد قیستو از ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ تا ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ بوده که تعداد ۳۸۹,۳۰۵,۶۰۶ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (قیستوح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا