نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی قشرین

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان با نماد قشرین از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ بوده که تعداد ۱۲۸,۰۵۴,۸۳۷ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (قشرینح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا