نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی فکمند

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت گسترش قطعه سازی کمند با نماد فکمند از ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ بوده که تعداد ۲۸,۹۵۷,۴۰۵ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (فکمندح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت گسترش قطعه سازی کمند با نماد فکمند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ تمدید شد.

پیمایش به بالا