نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی صبا

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت گروه مالی صبا تأمین با نماد صبا از ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ بوده که تعداد ۲۷۵,۴۳۵,۳۷۴ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (صباح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا