نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی زنجان

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت صنایع کشاورزی و کود زنجان با نماد زنجان از ۱۴۰۲.۰۶.۰۴ تا ۱۴۰۲.۰۶.۱۸ بوده که تعداد ۱,۳۵۶,۱۵۱,۷۳۴ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (زنجانح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا