نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی دیران

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت ایران دارو با نماد دیران از ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ بوده که تعداد ۴۳,۳۹۱,۲۰۰ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (دیرانح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت ایران دارو با نماد دیران از تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ تمدید شد.

پیمایش به بالا