نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی دتولید

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت داروسازی تولید دارو با نماد دتولید از ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ بوده که تعداد ۱۳,۶۷۴,۸۱۷ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (دتولیدح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا