نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی خموتور

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران با نماد خموتور از ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ بوده که تعداد ۱۸۱,۷۹۰,۵۴۹ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (خموتورح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا