نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی حخزر

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت کشتیرانی دریای خزر با نماد حخزر از ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ بوده که تعداد ۳۰,۳۸۶,۳۴۱ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (حخزرح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا