نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی حتوکا

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت حمل و نقل توکا با نماد حتوکا از ۱۴۰۲.۰۶.۰۷ تا ۱۴۰۲.۰۷.۰۵ بوده که تعداد ۵۶۸,۰۷۱,۲۹۲ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (حتوکاح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا