نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی تنوین

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت تامین سرمایه نوین با نماد تنوین از ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ تا ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ بوده که تعداد ۲۰۲,۰۷۰,۶۶۵ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (تنوینح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا