نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی بکام

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی با نماد بکام از ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ بوده که تعداد ۴۲۴,۱۵۷,۰۵۱ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (بکامح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی با نماد بکام از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ تا ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ تمدید شد.

پیمایش به بالا