نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی بموتو

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت موتوژن با نماد بموتو از ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ بوده که تعداد ۲۲۶,۳۲۴,۸۴۲ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (بمتوح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا