نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی برکت

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت گروه دارویی برکت با نماد برکت از ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ بوده که تعداد ۳۴۵,۶۹۲,۸۹۵ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (برکتح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا