نوین پی سی

پذیره نویسی عمومی اعتلا

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز با نماد اعتلا از ۱۴۰۲.۰۶.۰۷ تا ۱۴۰۲.۰۶.۲۶ بوده که تعداد ۱۱۸,۳۴۶,۳۸۴ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (اعتلاح) برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا