نوین پی سی

پذیره نویسی شگسترح

مهلت پذیره نویسی عمومی شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس با نماد شگسترح از ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ بوده که تعداد ۱۳,۲۱۰,۰۳۹,۶۳۱ سهم برای تحقق افزایش سرمایه در نماد (شگسترح) برای پذیره نویسی عمومی در قیمت ۱۵۱۴ ریال عرضه می‌گردد.

پیمایش به بالا