نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم کیا

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت کیا الکترود شرق نماد کیا بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۲۰,۴۶۸ میلیون ریال به مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ می‌باشد.

پیمایش به بالا