نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم کمرجان

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار نماد کمرجان بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۷۳,۵۹۷ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ می‌باشد

پیمایش به بالا