نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم کساپا

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سایپا شیشه نماد کساپا بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۲۸,۱۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۲,۶۲۸,۱۰۴ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ می‌باشد.

پیمایش به بالا