نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم وسپه

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمایه گذاری سپه نماد وسپه بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ می‌باشد.

پیمایش به بالا