نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم وسرمد

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه سرمد نماد وسرمد بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶,۷۶۱,۵۵۳ میلیون ریال به مبلغ ۹,۹۹۹,۹۹۹ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ می‌باشد.

پیمایش به بالا