نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم وحافظ

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بیمه حافظ نماد وحافظ بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۸۵۸,۶۷۸ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ تا ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ می‌باشد.

پیمایش به بالا