نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم میدکو

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه نماد میدکو بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ می‌باشد.

پیمایش به بالا