نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم رافزا

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت رایان هم افزا نماد رافزا بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ تا ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ می‌باشد.

پیمایش به بالا