نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت موتوژن

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت موتوژن نماد بموتو بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴,۲۸۸,۴۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰.۱۴۶.۶۴۴ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۴ تا ۱۴۰۲.۰۸.۱۲ می‌باشد.

پیمایش به بالا