نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت ایران دارو

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت ایران دارو نماد دیران بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۸۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱.۳۳۰.۰۰۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۸ تا ۱۴۰۲.۰۸.۱۶ می‌باشد

پیمایش به بالا