نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم حخزر

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر نماد حخزر بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ تا ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ می‌باشد.

پیمایش به بالا