نوین پی سی

مهلت استفاده از حق تقدم تنوین

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت تامین سرمایه نوین نماد تنوین بر اساس تصمیمات مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ تا ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ می‌باشد.

پیمایش به بالا